Cyfarfod Llawn Cyngor Bro:  5 Ragfyr 2023 am 19:00yh yn y Neuadd Goffa

Croeso i Gyngor Bro Llanfairpwll - yma ichi....

Yma fe welwch wybodaeth am Llanfairpwll, y cyngor a'n prosiectau gweithredol yn y gymuned. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, peidiwch ag oedi cysylltu.