Cyfarfod Llawn Cyngor Bro:  5 Ragfyr 2023 am 19:00yh yn y Neuadd Goffa

Amserlen Cyfarfodydd 2023

CYNGOR BRO LLANFAIRPWLL 2023 – Dyddiadau Cyngor Llawn

Cyfarfodydd i gyd i gychwyn am 7.00yh yn y Neuadd Goffa 

Mae yna groeso ir cyhoedd mynychu y cyfarfodydd i wrando ond ddim i gymeryd rhan

 

Ionawr 24 Cyngor Bro
Chwefror 28 Cyngor Bro
Mawrth 28 Cyngor Bro
Ebrill 25 Cyngor Bro
Mai 30 Cyfarfod Blynyddol Cyngor Bro Llanfairpwll
Mehefin 27 Cyngor Bro
Gorffennaf 25 Cyngor Bro
Awst Dim Cyfarfod
Medi 26 Cyngor Bro
Hydref 24 Cyngor Bro
Tachwedd Dim Cyfarfod
Rhagfyr 05 Cyngor Bro

Cofnodion Cyfarfodydd

Dyddiad Teitl Lleoliad Cofnodion