Cyfarfod Llawn Cyngor Bro:  5 Ragfyr 2023 am 19:00yh yn y Neuadd Goffa

Cyngor Bro Llawn

Unwaith y mis mi fydd yr aelodau i gyd yn cyfarfod draw yn y Neuadd Goffa er mwyn dilyn agenda cyfarfod misol Cyngor Bro llawn Llanfairpwll. Mae yna groeso i unrhyw un or cyhoedd mynychu y cyfarfod. Eisted dyn y cefndir yn gwrando a dim cymeryd rhan. Diolch yn fawr

Cofnodion Cyfarfodydd

Dyddiad Teitl Lleoliad Cofnodion
27/02/2024 Cyfarfod Cyngor Bro 27.02.2024 Neuadd Goffa Lawrlwytho  
24/10/2023 Cyngor Bro Llawn – Cyfarfod Neuadd Goffa Lawrlwytho  
03/10/2023 Cyfarfod Llawn Cyngor Bro Neuadd Goffa Lawrlwytho  
30/05/2023 Cyngor Bro Ebrill 2023 Neuadd Goffa Lawrlwytho  
04/04/2023 Cof Cyngor Bro Chwefror 2023 Neuadd Goffa Lawrlwytho  
07/02/2023 Cof Cyngor Bro Rhagfyr 2022 Neuadd goffa Lawrlwytho  
24/01/2023 Cof Cyngor Bro Ionawr 2023 Neuadd Goffa Lawrlwytho  
25/10/2022 Cof Cyngor Bro Hydref 2022 Neuadd Goffa Lawrlwytho  
27/09/2022 Cof Medi 2022 Neuadd Goffa Lawrlwytho  
26/07/2022 Cof Cyngor Gorffennaf 2022 Neuadd Goffa Lawrlwytho  
28/06/2022 Cyngor Bro Mehefin 2022 Neuadd Goffa Lawrlwytho  
24/05/2022 Cyngor Bro Mai 2022 Neuadd Goffa Lawrlwytho  
26/04/2022 Cyngor Bro Ebrill 2022 Neuadd Goffa Lawrlwytho  
29/03/2022 Cyngor Bro Mawrth 2022 Neuadd Goffa Lawrlwytho  
22/02/2022 Cof Cyngor Bro Chwefror 2022 Lawrlwytho  
14/12/2021 Cofnodion Rhagfyr Lawrlwytho  
26/10/2021 Cyngor Bro Hydref, 2021 Zoom Lawrlwytho  
Cof Cyngor Bro 1af Chwefror 2022 Zoom Lawrlwytho