Cyfarfod Llawn Cyngor Bro:  5 Ragfyr 2023 am 19:00yh yn y Neuadd Goffa

Pwyllgor Amgylchedd ac Eiddo

Pwyllgor yn edrych ar amgycheldd yofewn y gymuned, eiddo Cyngor Bro, gan gynnwys maes chwarae, cae y gors a ardal Maes Eilian. Penderfynnwyd i gau lawr pwyllgor Maes Chwarae oherwydd fod yn ail adrodd ofewn y pwyllgor yma.

Cofnodion Cyfarfodydd

Dyddiad Teitl Lleoliad Cofnodion
14/11/2023 Cofnodion Pwyllgor Amgylchedd a Eiddo Neuadd Goffa Lawrlwytho  
13/06/2023 Cofnodion Amgylchedd ac Eiddo – 13.06.2023 Neuadd Goffa Lawrlwytho  
13/06/2023 Cyfarfod Amgylchedd ac Eiddo Neuadd Goffa Lawrlwytho  
07/03/2023 Cof Amgylchedd ac Eiddo Mawrth 2023 Lawrlwytho  
05/07/2022 Amgylchedd ac Eiddo Gorffenaf 2022 Neuadd Goffa Lawrlwytho  
08/03/2022 Amgylchedd ac Eiddo 8fed Mawrth 2022 Neuadd Goffa Lawrlwytho  
11/02/2020 Cofnodion Pwyllgor Amgylchedd ac Eiddo Neuadd Goffa Lawrlwytho  
19/11/2019 Cofnodion Pwyllgor Amgylchedd ac Eiddo Neuadd Goffa Lawrlwytho  
17/09/2019 Cofnodion Pwyllgor Amgylchedd ac Eiddo Neuadd Goffa Lawrlwytho  

Aelodau'r Pwyllgor

Cyng. Medwyn Roberts

Cadeirydd

 
 
Cyng. Gareth Cemlyn Jones

Is-Gadeirydd

   
 
Cyng. Stephen Edwards

Cynghorydd

   
 
Cyng. Gwynfor Parry

Cynghorydd

   
 
Cyng. Alun Jones

Cynghorydd

   
 
Cyng. Dyfed Wyn Jones

Cynghorydd

   
 
Dr. Ifor Gruffydd

Cynghorydd

   
 
Cyng Sara Roberts

Cynghorydd

 
Cyng. Bethan Harvey

Cynghorydd

 
Cyng. Arfon Williams

Cynghorydd