Cyfarfod Llawn Cyngor Bro:  5 Ragfyr 2023 am 19:00yh yn y Neuadd Goffa

Pwyllgor Neuadd Goffa

Os oes angen ichi ddefnyddio y neuadd, llogi ‘stafelloedd, oes bosib i ti ddefnyddio yr ebost yma plis e rmwyn archebu eich lle:
Sara Williams

Cofnodion Cyfarfodydd

Dyddiad Teitl Lleoliad Cofnodion
14/11/2023 Neuadd Goffa Cyfarfod Pwyllgor Neuadd Goffa Lawrlwytho  
09/05/2023 Neuadd Goffa Mai 2023 Neuadd Goffa Lawrlwytho  
07/02/2023 Cof Neuadd Goffa Chwefror 2023 Neuadd Goffa Lawrlwytho  
08/11/2022 Cof Neuadd Goffa Tachwedd 2022 Lawrlwytho  
10/05/2022 Cof Neuad Goffa Mai 2022 Neuadd Goffa Lawrlwytho  
08/03/2022 Cof Neuadd Goffa 8fed Mawrth 2022 Neuadd Goffa Lawrlwytho  
08/02/2022 Cofnodion Neuadd Goffa Chwefror 2022 Neuadd Goffa Lawrlwytho  
26/10/2021 Cofnodion Pwyllgor Neuadd Goffa Neuadd Goffa Lawrlwytho  
19/11/2019 Cofnodion Pwyllgor Neuadd Goffa Neuadd Goffa Lawrlwytho  
10/09/2019 Cofnodion Pwyllgor Neuadd Goffa Neuadd Goffa Lawrlwytho  

Aelodau'r Pwyllgor

Cyng. Alun Jones

Cadeirydd

   
 
Cyng. John Roberts

Cynghorydd

   
 
Cyng. R.Meirion Jones

Cynghorydd

 
 
Cyng. Gareth Cemlyn Jones

Cynghorydd

   
 
Cyng. Arfon Williams

Cynghorydd