Cyfarfod Llawn Cyngor Bro:  5 Ragfyr 2023 am 19:00yh yn y Neuadd Goffa

Rhandiroedd

Mae prosiect y Rhandiroedd bron iawn a dod i ben, pawb yn brysur yn ei rhandir er mwyn cael pobeth yn barod ar gyfer y Agoriad Swyddogol. Syth ar ol y agoriad, mi fydd y grwp yn dechrau ei cyfarfodydd chwarterol. Os oes ganddoch diddordeb i ymuno a roid eich enw ar y rhestr aros am rhandir, cysylltwch gydar clerc. Diolch

Cofnodion Cyfarfodydd

Dyddiad Teitl Lleoliad Cofnodion
18/10/2023 Rhandiroedd 18.10.2023 Neuadd Goffa Lawrlwytho