Cyfarfod Llawn Cyngor Bro:  5 Ragfyr 2023 am 19:00yh yn y Neuadd Goffa

Trefniadau Nadolig

Cofnodion Cyfarfodydd

Dyddiad Teitl Lleoliad Cofnodion
04/10/2023 Nadolig 2023 Pringles Lawrlwytho  

Aelodau'r Pwyllgor

Cyng. Gareth Cemlyn Jones

Cadeirydd

   
 
Cyng. Alun Jones

Cynghorydd

   
 
Cyng. Gwynfor Parry

Cynghorydd

   
 
Cyng. Stephen Edwards

Cynghorydd