Cyfarfod Llawn Cyngor Bro:  5 Ragfyr 2023 am 19:00yh yn y Neuadd Goffa

Aelodau

 
Cllr Wil Chidley

Cynghorydd Bro (Ward Braint)

 
Cyng. Bethan Harvey

Cynghorydd Bro (Ward Braint)

 
Cyng Sara Roberts

Cynghorydd Bro (Ward Braint)

 
Cyng. Dyfed Jones

Cynghorydd Sir

 
Cyng. Medwyn Roberts

Cynghorydd Bro (Ward Gwyngyll)

 
Cllr. Adam Roberts

Cynghorydd Bro (Ward Gwyngyll)

  • 07877105193
 
Cyng. R.Meirion Jones

Is-Gadeirydd Cyngor Bro (Ward Gwyngyll)

 
Cyng. Stephen Edwards

Cadeirydd Cyngor Bro (Ward Braint)

  • 07867 976183
 
Cyng. Gareth Cemlyn Jones

Cynghorydd Bro (Ward Gwyngyll)

  • 07778 871645
 
Cyng. Arfon Williams

Cynghorydd Bro (Ward Braint)

  • 07778 566055
 
Cyng. Dyfed Wyn Jones

Cynghorydd Bro (Ward Gwyngyll)

  • 07921 083967
 
Cyng. John Roberts

Cynghorydd Bro (Ward Gwyngyll)

  • 01248 714607
 
Cyng. Gwynfor Parry

Cynghorydd Bro (Ward Gwyngyll)

  • 01248 714188
 
Dr. Ifor Gruffydd

Cynghorydd Bro (Ward Braint)

  • 07909 888606
 
Cyng. Alun Jones

Cynghorydd (Ward Braint)

  • 07927 408532