Cyfarfod Llawn Cyngor Bro:  5 Ragfyr 2023 am 19:00yh yn y Neuadd Goffa

Priosectau

Cysylltu gydar Gymuned

Dydd Mawrth Tachwedd 28th, 2023

Noson Gyhoeddus 15 Tachwedd, 2023. Yn dilin dosbarthiad llythyrau hyd a lled y pentref gan y cyngor cymuned yn  darlunio… Read more


GWEITHREDU AR FARN Y BOBL 2022

Dydd Gwener Tachwedd 24th, 2023

Yn yr Hydref 2022, cynhaliwyd arolwg trwy Facebook hefo pentrefwyr Llanfairpwll, er mwyn derbyn eu barn am amrywiol faterion a… Read more


Rhandiroedd – Tymor cyntaf llwyddiannus

Dydd Iau Tachwedd 9th, 2023

Adborth cadarnhaol gan ein deiliaid lleiniau yn profi bod penderfyniad y cyngor i ddatblygu rhandiroedd wedi rhagori ar ddisgwyliadau. Wedi’i… Read more


Rhandiroedd Llanfairpwll

Dydd Gwener Ionawr 27th, 2023

Ar ôl dwy flynedd o waith galed Cyngor Bro Llanfairpwll, cyd-weithio efo Cyngor Sir Ynys Môn er mwyn creu rhandiroedd… Read more


Seti GWAG – Cyngor Bro Llanfairpwll

Dydd Llun Ionawr 25th, 2021

NOTICE IS HEREBY GIVEN that Llanfairpwll Community Council intends to Co-opt 1 members to fill the vacancy available for a… Read more


**NODYN PWYSIG – Maes Chwarae y Gors **

Dydd Mawrth Ionawr 19th, 2021

Mae’r maes chwarae dal ar agor, pwysig iawn oran lles / iechyd pawb. Plant ac oedolion. Ond rhaid i NI… Read more


NEWYDDION – Neuadd Goffa

Dydd Gwener Ionawr 15th, 2021

Diweddariad Neuadd Goffa Llanfairpwllgwyngyll “Lle dwi yn dechrau”? Mae yna ddywediad yn does, sef “Aml i gnoc a dyr y… Read more


Cefnogaeth Cymunedol Covid

Dydd Llun Ionawr 11th, 2021

Cynnwys ar ei ffordd.


Llwyddiant – Grant i wella Neuadd Goffa

Dydd Iau Hydref 22nd, 2020

Neuadd Goffa Llanfairpwll yn Ennill Grant Cymunedol Mae Neuadd Goffa Llanfairpwll i dderbyn £200,000 tuag at y gost o £302,400… Read more