Cyfarfod Llawn Cyngor Bro:  5 Ragfyr 2023 am 19:00yh yn y Neuadd Goffa

Rhandiroedd Llanfairpwll

 

Ar ôl dwy flynedd o waith galed Cyngor Bro Llanfairpwll, cyd-weithio efo Cyngor Sir Ynys Môn er mwyn creu rhandiroedd yn y pentref , mae’r aafle wrthi yn cael ei datblygu ac yn dechrau siapio. Os ydych angen mwy o fanylion cysyltwch gyda Medwyn Roberts.