Cyfarfod Llawn Cyngor Bro:  5 Ragfyr 2023 am 19:00yh yn y Neuadd Goffa

Pwyllgor Y Fynwent

Cynrychiolaeth o Eglwysi’r Gymuned.

Gwyneth Evans, Peter Llewellyn, Eirlys Pritchard

Ffioedd Mynwent Rhandir Hedd Ebrill 2023 – Mawrth 2024

Ffi Claddu                                    £120

Ffi Claddu Llwch                      £80

Ail agor bedd                             £50

Gosod Careg Fedd                  Dim Ffi

Bydd y ffioedd hyn yn cael eu hadolygu’n flynyddol gan y Cyngor.

Cofnodion Cyfarfodydd

Dyddiad Teitl Lleoliad Cofnodion
11/07/2023 Cyfarfod Fynwent Neuadd Goffa Lawrlwytho  
11/10/2022 Cof Y Fynwent Hydref 2022 Neuadd Goffa Lawrlwytho  
12/07/2022 Cofnodion Y Fynwent Gorffenaf 2022 Neuadd Goffa Lawrlwytho  

Aelodau'r Pwyllgor

Cyng. Gwynfor Parry

Cadeirydd

   
 
Cyng. John Roberts

Is-Gadeirydd

   
 
Cyng. Arfon Williams

Cynghorydd