Cyfarfod Llawn Cyngor Bro:  5 Ragfyr 2023 am 19:00yh yn y Neuadd Goffa

GWEITHREDU AR FARN Y BOBL 2022

 

Yn yr Hydref 2022, cynhaliwyd arolwg trwy Facebook hefo pentrefwyr Llanfairpwll, er mwyn derbyn eu barn am amrywiol faterion a blaenoriaethau yn y pentref. Er mwyn sicrhau hygrededd i’r broses (a’r Cyngor Bro!), o fod wedi gofyn am farn y pentrefwyr, mae’n hanfodol ein bod ni’n adrodd yn ôl iddyn nhw yn yn dweud beth fyddwn ni’n ei wneud. Mae’r papur hwn yn crynhoi hynny, gan roi sylw i’r prif faterion/flaenoriaethau a godwyd.

Dilyn hyn mi wnaeth y Cyngor Bro drefnu Cyfarfod Cysylltu gydar Cymuned er mwyn symud pethau ymlaen – Llanfairpwll Ffordd Ymlaen 2024 – 2029

** Mae copi or Holiadur ar gael ichi odan Cofnodion fel ffeil pdf **